آیا شورای شهر به دنبال مقاصد سیاسی و شجریان به دنبال منافع مالی از «کنسرت خیابانی» است؟

سینماپرس: کشاندن انبوهی از جمعیت به بهانه ی برگزاری کنسرت رایگان خیابانی (که هزینه های مترتب برآن توسط شهرداری و ارشاد تامین خواهد شد) در خوشبینانه‌ترین حالت به تریبونی غیر هنری تبدیل خواهد شد تا ارگان‌های حامی، از تربیون بوجود آمده بهره‌برداری سیاسی کنند تا با ایجاد احساس نیاز کاذب و بازتولید بحران‌های ذهنی برای مخاطبان، درخواست های دیگری طرح و عمومی کنند.