آیا شبکه «من و تو» از نفوذی های داخلی تغذیه مالی می شود؟+عکس

سینماپرس: باید یک بار برای همیشه، مکانیسم عمل این شبکه‌های فساد که در داخل، گلوگاه‌های حساس را در اختیار دارند و دشمنان ایران را پروار می کنند، روشن و تکلیف آنها یکسره گردد.