آیا سینما نمی تواند پروپاگاندا باشد؟

هنر سینما در تاریخ دارای ابعاد مهم سیاسی و فرهنگی است و با مطالعه تاریخ سینما می توان به آن ها رسید. –
منبع خبر: آریا
دسته بندی خبر: فرهنگی