آیا دلیل طلاق ها و اختلاس ها سینماست؟

مدیرعامل خانه سینما با تاکید براینکه روزگار تفکیک و جداسری ها به سر آمده است، گفت: یک تلقی جدی در جامعه وجود دارد که تمام مبنای خود را بر سینما گذاشته اما آیا دلیل طلاق ها و اختلاس ها سینماست؟! -
منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: فرهنگی