آیا حمله نظامی به روسیه، همچنان در دستور کار است؟

سینماپرس: فیلم تازه از مجموعه ماموریت غیرممکن، نمی ‌تواند نوستالوژی اکشن‌های پرشکوه اواخر دهه هشتاد و نود را زنده کند. چون این مدل از اکشن های تولید شده در دهه هشتاد و نود خاص همان دوران است و با جلوه‌های متظاهرانه و با خلاء گسترده‌ای که فیلمساز مولف پشت دوربین نیست فیلمساز تکنسین، فیلم را با استوری بورد پیش می‌برد نه با فیلمنامه‌ای مدون.