آیا آمریکا قصد تسخیر دوباره افغانستان را دارد؟+ عکس

سینماپرس:جورج بوش تصمیم داشت که با یک حمله ریشه تروریسم را در افغانستان بخشکاند اما چرا نشد و چرا توسعه تروریسم در افغانستان باز هم رشد سینوسی دارد؟