آن سوی ابرها به اکران نوروزی هم نمی رسد

محمدرضا صابری، پخش کننده آن سوی ابرها در برنامه سینما دو گفت: در حال حاضر مشغول انجام یک دوبله خیلی دقیق برای این فیلم هستیم و به همین دلیل به اکران نوروزی نخواهیم رسید. - محمدرضا صابری، پخش کننده آن سوی ابرها در برنامه سینما دو گفت: در حال حاضر مشغول انجام یک دوبله خیلی دقیق برای این فیلم هستیم و به همین دلیل به اکران نوروزی نخواهیم رسید. 55آنلاین : برنامه تلویزیونی سینما دو شب گذشته، پنجشنبه سوم اسفند ...
منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی