آن سوی ابرها به اکران نوروزی هم نمی رسد/ اصغر فرهادی نشان داد چیزی به اسم فصل مُرده اکران نداریم

محمدرضا صابری، پخش کننده آن سوی ابرها در برنامه سینما دو گفت: در حال حاضر مشغول انجام یک دوبله خیلی دقیق برای این فیلم هستیم و به همین دلیل به اکران نوروزی نخواهیم رسید. - ساعت24-محمدرضا صابری، پخش کننده آن سوی ابرها در برنامه سینما دو گفت: در حال حاضر مشغول انجام یک دوبله خیلی دقیق برای این فیلم هستیم و به همین دلیل به اکران نوروزی نخواهیم رسید. برنامه تلویزیونی سینما دو شب گذشته، پنجشنبه سوم اسفند در ...
منبع خبر: ساعت 24
دسته بندی خبر: فرهنگی