آن زمان وزارت ارشاد با فیلمسازان اکشن برخورد می کرد

سینماپرس: فرحبخش با حضور در برنامه «سینما دو» که به بررسی سبک بازیگری جمشید هاشم پور اختصاص داشت، گفت: «جمشید هاشم تنها سوپراستار بعد از انقلاب است».