آنچه تاکنون درباره بررسی مشکلات اجتماعی در آثار نمایشی دیده‌ایم صرفاً نوعی ناخنک زدن به اتفاقات اجتماعی است

سینماپرس: ‌می‌توان در فیلم‌ها و سریال‌ها با توجه به معضل آلودگی هوا به داستان‌پردازی پرداخت ولی باید ریشه‌ای داستان‌پردازی کرد تا سینما و فیلم در این باره تأثیرگذار باشد، البته باید بدانیم فیلمسازی به شیوه نق‌زدن هم تأثیری نخواهد داشت.