آنجلینا جولی رییس جمهور آمریکا می شود؟

آنجلینا جولی ستاره سرشناس سینما در گفتگو با بی بی سی حاضر نشد که احتمال نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کند. نوشته آنجلینا جولی رییس جمهور آمریکا می شود؟ اولین بار در پایگاه خبری، – آنجلینا جولی ستاره سرشناس سینما در گفتگو با بی بی سی حاضر نشد که احتمال نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کند. اقتصاد24 – آنجلینا جولی که در زمینه های متفاوتی از مبارزه با خشونت جنسی تا بحران پناهجویان …
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: بین الملل