آنجلینا جولی رییس جمهور آمریکا می شود؟

آنجلینا جولی ستاره سرشناس سینما در گفتگو با بی بی سی حاضر نشد که احتمال نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کند. – به گزارش وانانیوز، آنجلینا جولی که در زمینه های متفاوتی از مبارزه با خشونت جنسی تا بحران پناهجویان و حفظ محیط زیست فعالیت می کند به نظر می رسد که دوست دارد به دنیای سیاست هم وارد شود. بازیگر آقا و خانم اسمیت در مصاحبه ای جدید احتمال نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری آن هم از …
منبع خبر: وانا نیوز
دسته بندی خبر: بین الملل