آموزه های پایه ای انقلاب چرا در آثار سینمایی نیست؟

محمد سنگری آثار دفاع مقدس مثل وصیت نامه ها، سنگرنوشته ها، میثاق نامه ها و ... را از پدیده هایی معرفی کرد که قابلیت بازتولید ادبی را دارند. - کتاب سبک شناسی هنر انقلاب اسلامی به قلم محمدرضا وحیدزاده شاعر و پژوهشگر ادبیات انقلاب با نگاهی تطبیقی به شعر و نقاشی دوره انقلاب پرداخت است. این اثر سبک را ویژگی های تکرار شونده و مشخص صوری و ساختاری یک اثر یا مجموعه ای از آثار می داند که عوامل اجتماعی و فرهنگی و به ویژه ...
منبع خبر: شهید نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی