آموزش صحیح، اولین گام برای بهبود وضعیت سینمای کودک

کودک و نوجوان امروزه، در شرایط بسیار متفاوت و ناپایداری زندگی و رشد می کند. هجوم فضای مجازی، تأثیر غیر قابل انکاری بر آنها دارد و پایین آمدن سطح مطالعه، – شرایط ساخت فیلم های مناسب این رده سنی که دارای تأثیر مثبت باشد را بسیار سخت و حساس کرده است. به گزارش خبرنگار بیان کرد: ما به صورت کلی با افت کیفی فیلم ها مواجه هستیم؛ امیدوارم که این مسئله در سینمای کودک بر طرف شود. متاسفانه جامعه امروز، به شدت مطالعه گریز …
منبع خبر: ایمنا
دسته بندی خبر: فرهنگی