«آمازون» حق پخش «تمارض» را خرید

شرکت «آمازون» حق پخش فیلم «تمارض» اولین فیلم سینمایی عبد آبست را خریداری کرد. پیش از این فیلم «فروشنده» اصغر فرهادی آخرین فیلم ایرانی بود که توسط این کمپانی خریداری شده بود.