آمار فروش و تماشاگران فیلم های اکران ۹۷ تا ۲۰ مرداد اعلام شد

سینماپرس: سازمان سینمایی آمار فیلم‌های اکران ۹۷ تا ۲۰ مرداد از نظر میزان فروش و تعداد تماشاگران را اعلام کرد.