آمار فروش فیلم های روی پرده / «قانون مورفی» در آستانه فروش ۱۰ میلیاردی

سینماپرس: آمار فروش فیلم های روی پرده سینمای ایران تا ابتدای جمعه ۲۴ اسفندماه منتشر شد.