آمار فاجعه بار آزار جنسی در فرانسه

نتایج یک گزارش جدید نشان می دهد که یک نفر از هر هشت زن در فرانسه حداقل یک بار در زندگی خود مورد آزار جنسی قرار گرفته است. - سینما در آمریکا به مدت سی سال به آزار جنسی زنان پرداخته است. پس از آن، هفته نامه نیویورکر نیز در گزارش مفصلی که پس از ماهها تحقیق و گفت وگو با زنان قربانی و جمع آوری مدارک متعدد تهیه شده بود، به توضیح موارد متعدد سوء رفتار وینستین، طی سالهای طولانی فعالیت حرفه ایش در صنعت سینما پرداخت. در ...
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: بین الملل