آمار تماشاگران سالن‌های اداره کل هنرهای نمایشی تا ۳۰ آذرماه

سینماپرس: آمار تفکیکی اطلاعات فروش و تماشاگر تماشاخانه های اداره کل هنرهای نمایشی (مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر) تا روز ۳۰ آذرماه مشخص شد.