آمار تماشاگران تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر در هفته اول مردادماه

سینماپرس: سه مجموعه تئاتری تهران که میزبان ۱۰ اجرای نمایشی هستند تعداد تماشاگران خود را در هفته اول مرداد ماه اعلام کردند.