آمار تماشاگران تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر تا ۱۹ مرداد

سینماپرس: سه مجموعه تئاتری تهران که در مجموع ۱۰ نمایش را روی صحنه دارند آمار مخاطبان هر نمایش را تا پایان روز ۱۹ مرداد ماه اعلام کردند.