آمار تازه فروش سینمای ایران

فیلم سینمایی هزارپا حدود 4 میلیارد تومان، فیلم سینمایی تگزاس حدود 480 میلیون تومان و فیلم سینمایی دشمن زن حدود 320 میلیون تومان در هفته گذشته بلیت فروشی کردند. - "، سینمای ایران در هفته ای که گذشت، فروش نسبتاً خوبی را تجربه کرد؛فروش خوبی که برای فیلم های هزارپا ، تگزاس و دشمن زن محسوس تر بود و این فیلم ها توانستند فروش مطلوبی را نسبت سایر فیلم های سینمایی به دست آورند. فیلم سینمایی هزارپا حدود 4 میلیارد تومان،
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: اقتصادی