آلترناتیو بومیِ سینمای اعتراضیِ غربگرا

خروج فیلم جدید ابراهیم حاتمی کیا قبل از هر چیزی، خروج علیه سینمای اجتماعی سترون و مأیوس است. این فیلم نشان می دهد که می توان به همه مشکلات اجتماعی پرداخت، -
منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: فرهنگی