آقای رئیس‌جمهور؛ هنرمندان تئاتر منتظر اقدام ضربتی شما هستند

سینماپرس: شهرام گیل‌آبادی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، وضعیت هنرمندان تئاتر را توضیح داد و تقاضای رسیدگی کرد.