آقای بازیگر: گذران زندگی با دستمزد بازیگری خنده دار است!

خوشبختانه پیشنهادات زیادی از سینما و تلویزیون دارم اما واقعیت امر اگر کاری را دوست نداشته باشم در آن بازی نمی کنم. دوست ندارم به زور و به خاطر دیده شدن در هر کاری بازی کنم. – آقای بازیگر: گذران زندگی با دستمزد بازیگری خنده دار است! آذر گفت: خوشبختانه پیشنهادات زیادی از سینما و تلویزیون دارم اما واقعیت امر اگر کاری را دوست نداشته باشم در آن بازی نمی کنم. دوست ندارم به زور و به خاطر دیده شدن در هر کاری بازی کنم. …
منبع خبر: نشان آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی