آقای بازیگر: برای ورود به سینما یا پول داشته باش یا فامیل

بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون گفت: این روزها بازیگرانی که در نقشها حضور دارند عضوی از خانواده نسبی با سببی فیلمسازان هستند یعنی برای ورود به سینما و بازیگری یا پول داشته باشی یا فامیل کافی است. - حاکم است که وقتی همه این موارد در کنار هم در تولید آثار رعایت شود از بسیاری از خودخواهی ها جلوگیری خواهد شد. همچنین از ورود بازیگری که از او پول دریافت می شود یا اسپانسر برای تولید اثر می آورد جلوگیری می شود. وی با ...
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی