آقامحمدیان: سینماگران و مدیران ۲ تابعیتی فرهنگ کشور را دچار دگردیسی کرده اند/ مصداق بارز نفوذ فرهنگی در سینما، بی بندوباری در نشان دادن روابط و اشرافی گری است

سینماپرس: شفیع آقامحمدیان مدیرعامل سابق مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در رابطه با نفوذ فرهنگی به خصوص در سینمای کشور و وادادگی مدیران در قبال این اتفاق گفت: سینماگران و مدیران ۲ تابعیتی فرهنگ کشور را دچار دگردیسی کرده اند و نه تنها حوزه فرهنگ که سایر حوزه های مختلف کشور نیز از حضور برخی ۲ تابعیتی ها در رأس کارها و امورشان رنج می برند.