آقامحمدیان: برگزاری یک رویداد خنثی با عنوان جشنواره فجر در شأن انقلاب اسلامی نیست

سینماپرس: شفیع آقامحمدیان گفت: برگزاری یک رویداد اخته شده و خنثی با عنوان جشنواره فجر در شأن انقلاب اسلامی نیست؛ ما نباید فراموش کنیم که جشنواره فیلم فجر برآمده از دل انقلاب شکوهمند اسلامی است و باید برگزاری اش به بهترین شکل و شیوه ممکن باشد و صدای انقلاب اسلامی را به تمامی دنیا برساند از این رو برگزاری جشنواره به هر شیوه غیر مرسوم دیگری جز اتلاف بودجه بیت المال هیچ عایدی دربر نخواهد داشت.