آقازاده علی معلم از جشن حافظ امسال می گوید

سینماپرس: در نشست خبری هجدهمین جشن حافظ، امید معلم بعنوان دبیر جشن، جزئیاتی از این رویداد را اعلام کرد.