آغاز ویژه برنامه روز سنه در پردیس سینما بهمن سنندج

معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج از آغاز ویژه برنامه روز سنه از 20 امشب، هفتم اردیبهشت ماه در پردیس سینما بهمن سنندج خبر داد – گروه فرهنگی- معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج از آغاز ویژه برنامه روز سنه از 20 امشب، هفتم اردیبهشت ماه در پردیس سینما بهمن سنندج خبر داد سرکوت نجفی، معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج در گفت وگو با ایکنا از کردستان، از برگزاری ویژه برنامه روز سنه در پردیس …
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: ورزشی