آغاز نشست خبری رییس سازمان سینمایی

سینماپرس: نشست خبری محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی در ساختمان این سازمان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شد.