آغاز به کار اولین نشست شورای راهبری رویداد «رویازی» ایران/ همه برای انیمیشن

سینماپرس: اولین نشست شورای راهبری رویداد «رویازی» ایران با شناخت اعضا به طور رسمی آغاز به کار کرد.