آغاز برنامه های سینما تابستانه باراجین

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین از آغاز برنامه های سینما تابستانه بوستان باراجین در خردادماه خبر داد که تا پایان شهریور ماه ادامه دارد. – محمد درافشانی در این باره اظهار کرد: برنامه های سینما تابستانه بوستان باراجین از خردادماه آغاز شده و تا پایان شهریور ماه ادامه دارد. رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین بیان کرد: فعالیت سینما تابستانه باراجین با پخش ویژه برنامه های قبل …
منبع خبر: شهردار آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی