آغاز بازبینی آثار ارسال شده به پنجمین جشنواره «نوای خرم»

سینماپرس: مرحله بازبینی آثار متقاضی حضور در پنجمین جشنواره و جایزه همایون خرم (نوای خرم) با معرفی اعضای هیات انتخاب این دوره آغاز شد.