آشنایی با هیات درجه بندی سنی سینمای فرانسه

مرکز ملی سینما و تصاویر متحرک Centre national du cinema et de l image animee یا – ( the National Centre for Cinema and the Moving Image) یا به صورت اختصاصی CNC مرجع رده بندی سنی فیلم در سینمای فرانسه است. – همشهری آنلاین: مرکز ملی سینما و تصاویر متحرک Centre national du cinema et de l image animee یا ( the National Centre for Cinema and the Moving Image) یا به صورت اختصاصی CNC مرجع رده بندی سنی فیلم در سینمای فرانسه است. مرکز ملی سینما و تصاویر متحرک یا سی ان سی وابسته به دفتر فیلم وزارت فرهنگ فرانسه است.
منبع خبر: همشهری آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی