آشتی سینما با مردم در گروی پخش جام جهانی در سینماها

اگر مخاطبان به جای آن که پای تلویزیون بنشینند و فوتبال ببینند به سینماها بیایند رونقی در سینماها هم ایجاد خواهد شد. – –> کد خبر: 628328 1397/03/08 19:58:34 اگر مخاطبان به جای آن که پای تلویزیون بنشینند و فوتبال ببینند به سینماها بیایند رونقی در سینماها هم ایجاد خواهد شد. به گزارش خبرنگار ایلنا، فوتبال می تواند وسیله ای برای آشتی مردم با سینماها باشد بنابراین اگر مخاطبان به جای آن که پای تلویزیون بنشینند و فوتبال …
منبع خبر: ایلنا
دسته بندی خبر: فرهنگی