آسیب‌هایی چون اعتیاد و طلاق دیگر به جزئی عادی از زندگی تبدیل شده‌اند

سینماپرس: به گفته مدیرکل دفتر مطالعات و رصد کالاهای فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی برخی فیلم‌های بازتاب‌های تعمدی دارند و در حکم پیشران‌های فرهنگی برخلاف هنجارهای عمومی جامعه هستند.