آرش ظلی پور فعلا برنامه ای اجرا نخواهد کرد

گفتگو مسعود فراستی بعد از گفتگو درباره وضعیت کنونی سینمای ایران، با حواشی در رسانه ها و فضای مجازی همراه شد. - به گزارش خبرگزاری موج با توجه به اتفاقاتی که در قسمت اخیر ، با حواشی در رسانه ها و فضای مجازی همراه شد. تهیه کننده برنامه من و شما با بیان اینکه در این گفتگو صحبت های زیادی شد، ادامه داد: ما یک ساعت برنامه را در یک دقیقه آنالیز می کنیم و مخاطب درباره آن یک دقیقه تصمیم می گیرد و به برنامه و آرش ناسزا می گوید.
منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: سیاسی