آدمیت: مهمترین معضل خانه سینما طبقاتی شدن صنوف آن است/ همچنان در انتظار وعده های مسئولان برای تخصیص بیمه بیکاری و تأمین امنیت شغلی هستیم

سینماپرس: فرهنگ آدمیت عضو انجمن فیلم کوتاه خانه سینما و مستندساز در رابطه با عملکرد غیرصنفی خانه سینما و نقش منفعل مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره این نهاد در راستای احقاق حقوق سینماگران گفت: مهمترین معضل خانه سینما طبقاتی شدن صنوف آن است به نحوی که مثلاً انجمن صدابرداران اعتبارش از نظر مسئولان خانه سینما کمتر از شورای عالی تهیه کنندگان است و متأسفانه ۲ مسأله «شهرت» و «سرمایه داری» باعث می شود رفتار مدیران خانه سینما با اهالی سینما در تضاد و تناقض باشد.