آداب جشن

عصر ایران- گاهی وقتی فستیوال و مسابقه برگزار یا در آن شرکت می کنیم یادمان می رود که هر جشنی مثل میهمانی یا ضیافت اقتضائات خود را دارد. در جشن گله گذاری نمی کنند. دور هم به شادی می گذرانند. مسابقه فوتبال یا فیلم های سینمایی یا هر اتفاقی از این دست نیز درواقع بهانه ای برای شادی است. همان گونه که وقتی به میهمانی می رویم نباید اوقات یکدیگر را تلخ کنیم و به میزبان طعنه بزنیم یا اگر هدیه گرفتیم سبُک سنگین کنیم در ...
منبع خبر: عصر ایران
دسته بندی خبر: فرهنگی