آخر هفته با فیلم های سینمایی تلویزیون

تلویزیون در آخر هفته گرم بهاری با فیلم های سینمایی و تلویزیونی میزبان مخاطبان خود می شود. - به گزارش ایمنا ، فیلم های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن همراه ، رگبار ، در جستجوی قطعه گمشده ، یک اشتباه خوب ، دوری و بازگشت ، برای گریس ، آبروی از دست رفته آقای صادقی ، امنیت ، تی 34 ، استرداد ، نیاز ، مائودی ، پت و مت ، یک پلیس و نصفی ، کاراگاه خصوصی 1 ، یک دماغ ناقابل ، درخت محبوب من ، پدینگتون 1 ، دسپرو ، عمو بوت نات ،
منبع خبر: ایمنا
دسته بندی خبر: فرهنگی