آخرین وضعیت سینماهای کشور

وضعیت سالن های سینما در کشور تا پایان سال 97 بررسی و منتشر شد. گزارش پیش رو به وضعیت سالن های سینما در کشور در سال 1397 اختصاص دارد. در سال 1396 و 1395 گزارشاتی با هدف آشنایی با وضعیت مکان های نمایش آثار سینمایی، – پراکندگی در سطح کشور و وضعیت مالکیت آنها، تولید و منتشر شده بود. گسترش نیوز: محمود اربابی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی در مقدمه این گزارش آورده است: یکی از نیازهای مهم سینمای ایران، ارائه آمارهای …
منبع خبر: گسترش نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی