آخرین وضعیت سینماهای سراسر کشور

معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی درباره آخرین وضعیت سالن های سینما در کشور تا پایان سال 97 گزارش داد. - در گزارش محمود اربابی، معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی آمده است: یکی از نیازهای مهم سینمای ایران، ارائه آمارهای دقیق و به روز و استفاده از این آمار در ایجاد تغییرات و سیاست گذاری ها و متعاقب آن، نتایج بوجود آمده از تغییرات و سیاست گذاری ها در بروز آمار جدید است. این سیکل به طور مداوم در حال انجام ...
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی