آخرین وضعیت سالن های سینما در ایران اعلام شد

وضعیت سالن های سینما در کشور تا پایان سال 97 بررسی و منتشر شد. – به گزارش راهبرد معاصر، یکی از نیاز های مهم سینمای ایران، ارائه آمار های دقیق و به روز و استفاده از این آمار در ایجاد تغییرات و سیاست گذاری ها و متعاقب آن، نتایج بوجود آمده از تغییرات و سیاست گذاری ها در بروز آمار جدید است. این سیکل به طور مداوم در حال انجام بوده و به طور دائم اثرات خود را بر یکدیگر می گذارند. تسلط بر این تغییرات آماری و تحلیل های …
منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: فرهنگی