آخرین وضعیت ساخت فیلم سینمایی بازیچه

محمدعلی سجادی به بیان آخرین وضعیت ساخت فیلم سینمایی بازیچه پرداخت. - محمدعلی سجادی به بیان آخرین وضعیت ساخت فیلم سینمایی بازیچه پرداخت. به گزارش و کتاب سوم که کار روی آن را آغاز کردم داستان سیاوش است. وی افزود: تا بدین لحظه مشخص نیست پاژ را در قالب چند کتاب ارائه دهم و فعلاً روی کتاب سوم کار می کنم. گفتنی است؛ پاژ فیلمی درباره حکیم ابوالقاسم فردوسی است که کارگردانی آن را محمد علی سجادی بر عهده داشت. بازیگران ...
منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی