آخرین وضعیت انتخابات کانون کارگردانان سینما

سخنگوی کانون کارگردانان سینمای ایران گفت: انتخابات شورای مرکزی با مشورت مجمع عمومی یک ماه به تعویق افتاد تا جشنواره فیلم فجر برگزار شود و در یک شرایط مناسب تر و آرام تری این انتخابات انجام شود.
به گزارش تهران۲۴: محمد علی سجادی -سخنگوی کانون کارگردانان سینمای ایران-درباره تشکیل جلسه روز گذشته ۷ بهمن ماه کانون بیان کرد: جلسه ای با حضوراعضای شورای مرکزی عصر ۷ بهمن ماه برگزار شد و طبق رسم همیشگی بازرسان گزارش های خود را ارائه دادند و محمد بزرگ نیا رئیس کانون هم عملکرد دو سال اخیر کانون را بیان کرد.
او ادامه داد: بعد از مشورت، مجمع عمومی به این نتیجه رسید که انتخابات شورای مرکزی را یک ماه به تعویق بی اندازند تا جشنواره فیلم فجر برگزار شود و در یک شرایط مناسب تر و آرام تری این انتخابات انجام شود. این تصمیم جمع است و رئیس جلسه، آقای محمد متوسلانی و مجمع عمومی به این نتیجه رسیدند، آنها این امر را ارجح دانستند چون شرایط را برای انتخابات مناسب ندیدند.
سخنگوی کانون کارگردانان سینمای ایران در پایان در پاسخ به اینکه ارتباطشان با خانه سینما و فعالیت های آنها چگونه است، گفت: ما با خانه سینما …