آخرین مهلت شرکت در نظرسنجی برترین‌های چهل سال سینمای مقاومت

سینماپرس: فردا شنبه سوم آذرماه آخرین مهلت شرکت در نظرسنجی مردمی برای انتخاب برترین‌های چهل سال سینمای مقاومت خواهد بود.