آخرین مهلت ثبت نام فیلم های ایرانی در جشنواره جهانی فجر، ۱۰ اسفند اعلام شد

سینماپرس: ۱۰ اسفند آخرین مهلت تکمیل فرم ثبت نام و ۱۵ اسفند آخرین مهلت تحویل فیلم های ایرانی متقاضی شرکت در دوره سی و ششم جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیرخانه است.