آخرین مصوبات شورای پروانه نمایش آثار غیر سینمایی

شورای صدور پروانه نمایش آثار غیر سینمایی با عرضه سه عنوان بلند داستانی موافقت کرد. - به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، موافقت شد.
منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: فرهنگی