آخرین مجوزهای دفتر جشنواره‌های سازمان سینمایی اعلام شد

سینماپرس: دفتر جشنواره‌ها و همکاری‌های بین الملل سازمان سینمایی مجوز برگزاری سومین دوره جشنواره ملی تسنیم ( با مضامین قرآنی) و مجوز برگزاری شصت و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان (شبدیز) را صادرکرد.